Mastermind access 6 månader

1.990 kr

Masterminden är ett tillfälle för att dela tankar och funderingar med andra. Denna produkt ger dig tillgång till Mastermind sessioner i sex månaders tid.

Kategori:

Beskrivning

Masterminden är ett tillfälle för att dela tankar och funderingar med andra. Vi på NjutaMera följer en modell i zoom där vi använder whiteboarden för att du ska skriva en fråga som du vill diskutera. Efter det så får alla deltagarna i gruppen rösta på vilka teman som gruppen vill diskutera mest. Sedan får personen som äger punkten med flest röster förklara sin rubrik som sedan diskuteras i tio minuter. Efter de tio minuterna så kommer gruppen få välja om de ska fortsätta med samma fråga i fem minuter till eller gå vidare till nästa punkt. Allas frågor kommer att diskuteras.

Processen kommer att faciliteras och du som deltagare har varje gång med dig ett tema som du vill diskutera. Sedan skriver alla upp sina teman/frågor på en digital whiteboard, röstar vilket tema/fråga som alla vill ha och sedan betar vi av dem en efter en tills tiden är slut.

Varför en mastermind del av alla NjutaMeras kurser?
Jo, för att vi lär oss av att prata med andra. kommunikation och dialog är en viktig del i att skapa en effektiv lärprocess. Masterminden ger också möjlighet att få input ifrån andra personer än de i den egna kursen. Detta då alla deltagare, oavsett utvecklingsprogram, har möjlighet att delta. Samt att man kan köpa mastermind passet separat.