fbpx

Allmänna villkor

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna Personuppgiftspolicy utgör, tillsammans med Användarvillkoren, de villkor som gäller för Användares avtal med NjutaMera.

Kristina Boström (“NjutaMera”), org nr 8908141982, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy. NjutaMera behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), “GPPR”. Genom att registrera ett användarkonto samtycker Användaren till att NjutaMera får behandla dennes personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Medan du besöker vår webbplats, kommer vi att spåra:
• Produkter som du har visat: vi använder detta för att, till exempel, visa dig produkter som du nyligen har tittat på
• Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader

När du köper från oss, ber vi dig att ge oss information som innefattar ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter/betalningsuppgifter och valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord. Vi använder denna information för syften, såsom att:

• Skicka information till dig om ditt konto och din order
• Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål
• Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
• Konfigurera ditt konto
• Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning
• Förbättra vår butikserbjudanden
• Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem

Om du skapar ett konto kommer vi att lagra ditt namn och e-postadress. Om du väljer att betala mot faktura kommer vi även lagra adress, personnummer och telefonnummer, vilket kommer användas för att säkerställa identitet och kreditvärdighet. Vid distanscoachning kommer vi lagra telefonnummer och/eller användarnamn till Skype eller motsvarande tjänst som används för att bedriva coachningen.

Generellt lagras bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in och använder den, och vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagra orderinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

Vi lagrar även kommentarer eller recensioner, om du lämnar dessa.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss via kontaktformulär på hemsidan lagras ditt namn och e-postadress. Dessa lagras för kundtjänständamål, men inte för marknadsföring.

Betalningar

Vi tar emot betalningar genom PayPal och Stripe. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till PayPal respektive Stripe, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.
Vänligen se Sekretesspolicyn för PayPal-tjänster och Sekretesspolicyn för Stripe för mer information.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Den ena typen av cookies är så kallade permanenta cookies som sparar en fil på Användarens dator till dess filen tas bort. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies vilka försvinner när Användaren stänger sin webbläsare.

Vad används cookies till?

Anonymiserad information från permanenta cookies används även för statistiska syften såsom för att föra statistik över användandet av Webbplatsen, för att utföra undersökningar så att Tjänsten förbättras, för att kunna avgöra vilka delar av Tjänsten som är mest populära, för att tillhandahålla information till tredje part så att passande annonsering kan riktas mot Användaren, samt för att optimera Webbplatsens funktion.

NjutaMera använder även följande utomstående cookies Google Analytics – cookies används för att samla in information om hur Användaren använder webbplatsen, exempelvis vilka delar denne oftast besöker, i syfte att analysera Webbplatsens användande samt att förbättra användarupplevelsen. Mer information finns på: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Hur kan Användaren välja bort cookies?

Användaren kan själv välja om denne vill acceptera cookies eller inte. Genom att ställa in webbläsaren kan Användaren undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att Tjänsten inte fungerar fullt ut. Hur man stänger av cookies beror på vilken webbläsare som används. Läs under “Hjälp”, eller motsvarande meny i webbläsaren för instruktioner.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddat innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddat innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.
I de fall där inbäddat innehåll används kommer vi att ange källan, så att du därigenom kan ta reda på vilka uppgifter som de sparar.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Allmänna villkor

1 Allmänt

1.1 Kristina Boström (f-skatt 8908141982) tillhandahåller på www.njutamera.se, eller på annan av NjutaMeras anvisad webbplats eller applikation (“Webbplatsen”) en onlinetjänst med det innehåll som vid varje tidpunkt finns tillgängligt på Webbplatsen (“Tjänsten”).

1.2 Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) gäller för avtal mellan NjutaMera och fysisk person (“Användaren”) avseende Tjänsten. Bara fysiska personer som är minst 18 år får ingå avtal med NjutaMera avseende Tjänsten. NjutaMera har också rätt att omedelbart avsluta ett ingånget avtal med en Användare om Användaren tidigare har brutit mot NjutaMeras avtalsvillkor. NjutaMera förbehåller sig även rätten att begära en kreditupplysning, eller inhämta annan information om Användaren, efter avtalets ingående i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

1.3 Dessa Användarvillkor samt Personuppgiftspolicyn (tillsammans “Villkoren”) gäller och är rättsligt bindande för NjutaMera och Användaren. För avtal gäller även de särskilda villkor (inklusive eventuella specialerbjudanden) om priser, betalningstid och betalningsmetod, avtalstid och annat som NjutaMera från tid till annan erbjuder i samband med att Användaren tecknar avtal med NjutaMera. Vid avvikelse mellan särskilda villkor och Villkoren har de särskilda villkoren företräde. Villkoren och de särskilda villkoren utgör tillsammans det avtal som gäller mellan Användaren och NjutaMera (“Avtalet”). Användaren ansvarar för att ha läst villkoren och vid ingånget avtal accepterat dessa.

1.4 När Avtalet har ingåtts kommer NjutaMera skicka en bekräftelse på detta till den e-postadress Användaren uppgett vid registrering av användarkonto enligt punkten 4 nedan.
2 Tjänstens omfattning

Innehåll

2.1 Direkt efter att Användaren beställt Tjänsten och accepterat detta Avtal får Användaren tillgång till det innehåll som vid var tidpunkt tillhandahålls på Webbplatsen. NjutaMera arbetar ständigt med att förbättra Användarens tittarupplevelse. Tjänsten och dess innehåll kan därför i framtiden från tid till annan komma att bytas ut, ändras (t.ex. genom att innehåll på Webbplatsen även görs tillgängligt offline på Användares enhet (se punkt 5 nedan) under en viss period), eller uppdateras. Byte, ändring eller uppdatering av Tjänstens innehåll samt ändringar i hur Webbplatsen i övrigt ser ut ska inte anses utgöra en ändring av Avtalet eller av Tjänsten.

Testperiod

2.2 NjutaMera kan eventuellt komma att erbjuda kostnadsfritt användande av Tjänsten under en begränsad period enligt de närmare villkor som framgår av erbjudandet (“Testperiod”). Under Testperioden kan Användaren när som helst välja att avsluta Tjänsten utan att behöva erlägga betalning för Tjänsten. Testperioden får bara nyttjas om följande villkor är uppfyllda:

(1) Användaren har inte tidigare varit Användare och nyttjat Tjänsten de senaste sex (6) månaderna; och
(2) Användaren, eller någon annan medlem av samma hushåll, har inte tidigare tagit del av en Testperiod eller något liknande marknadsföringserbjudande.
3 Nyttjande av Tjänsten

Användaren måste, för att kunna nyttja Tjänsten, registrera ett användarkonto på Webbplatsen (se vidare punkt 4), ha tillgång till utrustning, system och anslutning i enlighet med dessa Användarvillkor (se vidare punkt 5) samt, efter att en eventuell Testperiod löpt ut, erlägga betalning i enlighet med dessa Användarvillkor (se vidare punkt 6). Vidare kan vissa tekniska skyddsåtgärder införas för att förhindra otillåtet nyttjande av Tjänsten som exempelvis kopiering, användning utanför Territoriet och vidarespridning av innehållet i Tjänsten.
4 Registrering, användarnamn och lösenord

4.1 Registrering av ett användarkonto kan antingen ske på Webbplatsen eller via andra tjänster och sociala medier, efter vad NjutaMera från tid till annan finner lämpligt. Vid registrering via andra tjänster och sociala medier kan Användarens användaruppgifter komma att hämtas från sådana tjänster eller sociala medier för att skapa Användarens användarkonto hos NjutaMera.

4.2 Användaren ansvarar för att de uppgifter som anges vid registrering är korrekta, inklusive uppgifter som inhämtas från andra tjänster och sociala medier, samt att vid behov uppdatera sitt användarkonto med korrekta uppgifter. Vid registrering får Användaren endast uppge betal- och kreditkort som innehas av Användaren själv.

4.3 Vid registrering ska Användaren ange ett användarnamn och ett lösenord (“Inloggningsuppgifter”). Användarens Inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan. Användaren ska förvara sina Inloggningsuppgifter så att de skyddas från obehörig åtkomst. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten som sker genom Användarens användarkonto.

4.4 Om Användaren misstänker att otillåten användning sker av dennes Inloggningsuppgifter ska Användaren snarast meddela NjutaMera detta, samt ändra lösenordet. Om NjutaMera har anledning att anta att Inloggningsuppgifterna har avslöjats eller på annat sätt missbrukas av obehörig person har NjutaMera rätt att omedelbart säga upp Avtalet i enlighet med punkt 14.5 (c).

4.5 NjutaMera har rätt att när som helst begära att Användaren ska ändra sitt lösenord. Ändring ska ske skyndsamt och kan orsaka tillfälliga avbrott i användandet av Tjänsten.
5 Utrustning m.m.

5.1 För att ta del av Tjänsten krävs att Användaren har nödvändiga samt godkända system, anslutning och utrustning.

5.2 Specifikation över systemkrav finns på Webbplatsen. Uppfyllande av dessa systemkrav garanterar dock inte att Användaren kan använda Tjänsten. För användande av Tjänsten kan det krävas att viss tredje parts mjukvara behöver installeras av Användaren. NjutaMera kommer att på Webbplatsen informera om vilken tredje parts mjukvara som kan användas, men ska inte i något fall ansvara för tredje parts mjukvara.

5.3 Tjänsten kräver att Användaren har tillgång till erforderlig Internetuppkoppling. Användaren står för samtliga kostnader avseende sådan uppkoppling, inklusive kostnader för datatrafik, oavsett varifrån i Territoriet (se ovan punkt 2.1) som Användaren nyttjar Tjänsten.

5.4 Endast de typer av utrustning som anges på Webbplatsen får användas och registreras för Tjänsten. NjutaMera har rätt att, från tid till annan, fritt bestämma vilken utrustning som ska anses godkänd. NjutaMera tar inget ansvar för godkänd utrustnings prestanda eller dess kompatibilitet med Tjänsten.

5.5 NjutaMera ansvarar inte för att Användaren inte kan använda Tjänsten, eller för att tillgång till Tjänsten begränsas, på grund av överbelastning på Internet eller på grund av fel eller problem hänförliga till dator eller andra enheter, nätverk, elektronik eller kommunikation.
6 Avgifter och betalning

6.1 Avgifter för Tjänsten utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista, som finns tillgänglig på Webbplatsen.

6.2 Användaren väljer att betala angiven avgift genom något av de betalmedel som erbjuds av NjutaMera på Webbplatsen. Användaren förbinder sig att underteckna nödvändiga handlingar samt, vid varje betalningstidpunkt, hålla tillräckliga medel till betalning av Tjänsten tillgängliga via valt betalmedel.

6.3 Vid betalning med faktura (om NjutaMera erbjuder denna möjlighet) får Användaren betala tillägg för pappersfaktura enligt vid var tid gällande prislista. Fakturans förfallodag inträffar den sista vardagen i månaden. Betalning anses fullgjord när den kommit NjutaMera tillhanda.
Vid försenad betalning har NjutaMera också rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallet belopp i enlighet med gällande rätt, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Vid försenad betalning har NjutaMera också rätt att avbryta eller begränsa Användarens tillgång till Tjänsten. NjutaMera har också rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid försenad betalning med mer än tjugo (20) dagar och samtidigt ställa ut en slutfaktura för samtliga obetalda avgifter med tillkommande faktureringsavgift jämte lagstadgad ränta.

6.4 Vid betalning med tredjeparts tjänster gäller de villkor tredjepart tillhandahåller.

7 Användning av Tjänsten

7.1 Användaren får enbart använda Tjänsten för eget bruk och i enlighet med dessa Användarvillkor. Användaren får inte själv, och inte heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan:

(a) använda Tjänsten för ett kommersiellt eller offentligt ändamål,
(b) använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål,
(c) kopiera/reproducera, låna ut, sälja, sända, distribuera, redigera eller på annat sätt överföra eller anpassa innehåll från Tjänsten,
(d) kringgå, modifiera, ta bort, förändra eller på annat sätt manipulera någon säkerhet, kryptering, eller annan teknologi eller mjukvara som är del av Tjänsten, eller
(e) i övrigt använda Tjänsten i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning.

7.2 Tjänsten får enbart användas inom Territoriet. Användaren får inte på något sätt, och inte heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan, använda eller försöka använda Tjänsten utanför Territoriet.

7.3 Användande av Tjänsten i strid med denna punkt 7 ska alltid anses som väsentligt avtalsbrott, vilket kan resultera i att NjutaMera säger upp Tjänsten med omedelbar verkan (se vidare punkt 14).
8 Underåriga

8.1 Tjänsten är inte avsedd att användas av barn utan förälders eller vårdnadshavares inblandning, överseende och samtycke. Förälder eller vårdnadshavare som låter barn använda Tjänsten är ensamt ansvarig för att bedöma om innehållet i Tjänsten är lämpligt för barnet.
9 Sociala medier

9.1 NjutaMera kan komma att tillåta Användare att göra delar av dennes användarkonto tillgänglig på sociala medier såsom exempelvis Facebook och Twitter. Om Användaren väljer att använda denna funktion kan det bli möjligt för allmänheten och andra Användare att se delar av Användarens användarkonto avseende Tjänsten, inklusive vad Användaren tittar på för material via Tjänsten. Användaren samtycker till att sådant innehåll blir tillgängligt för allmänheten och att NjutaMera inte ansvarar för innehållet när det är tillgängligt på sociala medier.

9.2 Om Användaren använder sociala medier i samband med Tjänsten får Användaren inte använda sociala medier på något sätt som kan anses förolämpande, stötande, trakasserande, obscent, diskriminerande eller på annat sätt olämpligt eller olagligt.
10 Användarforum

10.1 NjutaMera kan komma att tillåta Användare att lägga upp eget material på Webbplatsen, såsom exempelvis recensioner av innehåll i Tjänsten (“Material”). Genom att lägga upp Material på Webbplatsen samtycker Användaren till att Materialet blir tillgängligt för allmänheten och andra Användare.

10.2 Materialet får inte:

(a) ha innehåll som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet utan uttryckligt samtycke från rättighetshavaren,
(b) marknadsföra någon produkt, tjänst eller företag,
(c) identifiera någon person utan personens uttryckliga samtycke (genom exempelvis namn, adress, bild eller video), eller
(d) vara förolämpande, stötande, trakasserande, obscent, pornografiskt, diskriminerande eller på annat sätt olämpligt eller olagligt.

10.3 Användaren ansvarar för all eventuell skada som kan åsamkas NjutaMera på grund av att Material tillgängliggörs i strid med punkt 10.2.

10.4 Användaren samtycker till att NjutaMera kan komma att granska innehåll i Användarens Material samt att ta bort Material efter eget gottfinnande.

10.5 Användaren förstår att uttalanden och åsikter som uttrycks i Material är framförda av andra Användare, att NjutaMera inte stödjer sådana uttalanden och åsikter samt att sådana uttalanden och åsikter kan vara felaktiga eller vilseledande.

10.6 NjutaMera har rätt att själv eller genom annan kostnadsfritt använda Material i marknadsföringssyfte för att marknadsföra NjutaMera, Tjänsten eller dess innehåll samt tjänster eller produkter som erbjuds av andra parter som NjutaMera samarbetar med. Genom att lägga upp Material på Webbplatsen samtycker Användaren till sådant användande.
11 Ändringar

11.1 NjutaMera förbehåller sig rätten att ändra avgifterna och andra villkor för Tjänsten. Ändring ska meddelas Användaren senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådan ändring har Användaren rätt att avsluta abonnemanget till upphörande den dag då ändringen börjar gälla. Användare som inte har sagt upp abonnemanget innan ändring trätt i kraft, ska anses ha accepterat ändringen. Ändring som är till uppenbar fördel för Användaren gäller omedelbart utan uppsägningsrätt för Användaren.

11.2 Om förtida uppsägning sker enligt denna punkt 11 och Användaren har erlagt betalning för period efter abonnemangets upphörande, kommer NjutaMera återbetala sådant belopp inom trettio (30) dagar från abonnemangets upphörande.

Information till Användare om ändring samt återbetalning

11.3 Information till Användare om ändring enligt ovan sker i enlighet med punkt 13 nedan.
12 Avstående av ångerrätt

12.1 Genom att ingå Avtalet samtycker Användaren till att Tjänsten levereras direkt och att innehållet på Webbplatsen omedelbart görs tillgängligt för Användaren. Användaren samtycker också till att det inte finns någon ångerrätt för Tjänsten eller Avtalet i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler när leverans av Tjänsten påbörjats. Om Användaren efter att ha ingått Avtalet och leverans av Tjänsten påbörjats inte längre önskar nyttja Tjänsten och inte längre vara bunden av Avtalet måste Användaren således säga upp Avtalet i enlighet med punkt 14 nedan.
13 Information till kund

13.1 NjutaMera kan skicka meddelanden till Användaren genom e-post, sms, brev, faktura eller publicering på Webbplatsen. Meddelanden till Användaren ska anses ha kommit denne till handa omedelbart vid meddelande via e-post, sms samt publicering på Webbplatsen. Meddelande som skickas via brev och faktura ska anses ha kommit Användaren till handa tre (3) dagar efter att brev eller faktura har avsänts.

13.2 NjutaMera ska anses ha fullgjort sin underrättelseskyldighet genom att skicka meddelande till den senast uppgivna e-postadressen, telefonnumret eller adressen även om dessa inte längre används av Användaren eller annars är obrukbara.
14 Avtalstid och uppsägning

14.1 Tillgång till Tjänsten tecknas för en avsedd produkt/tjänst i taget. Någon återbetalning av en avgift som betalats i förskott för en kommande period sker inte och Användaren har rätt att fortsätta nyttja Tjänsten.
14.2 Om Användaren önskar säga upp Avtalet så gör Användaren det själv via sidan “Mitt konto“. Alternativt så ska NjutaMera meddelas via e-post, eller om NjutaMera tillhandahåller en sådan funktion, via Webbplatsen (se för kontaktuppgifter punkt 24 nedan). Om NjutaMera önskar säga upp Avtalet ska NjutaMera meddela Användaren via e-post, telefon eller brev.

14.3 Vid Tidsbegränsat Abonnemang, t.ex. tid köpt via presentkort, upphör Avtalet automatiskt när den period som Användaren har betalat för i förväg löper ut om inte Användaren dessförinnan erlagt betalning för en ny period.

Övrigt

14.4 Vid ändring av avgifter eller Användarvillkoren gäller rätt till uppsägning enligt punkt 11.

14.5 I tillägg till vad som föreskrivs ovan har NjutaMera rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och samtidigt göra Tjänsten oåtkomlig för Användaren om:

(a) Användaren är försenad med betalning med minst tjugo (20) dagar (se punkt 6.7),
(b) Användaren har kommit på obestånd eller det finns befogad anledning att anta att Användaren kan komma på obestånd,
(c) obehörig användning av Tjänsten sker eller det finns befogad anledning anta att sådan obehörig användning sker,
(d) Användaren försöker nyttja en Testperiod i strid med villkoren för Testperiod, eller
(e) Användaren på annat sätt har begått ett väsentligt avtalsbrott eller upprepade avtalsbrott.

14.6 Om NjutaMera säger upp Avtalet enligt punkt 14.5 (a) – (e) ovan har Användaren ingen rätt till återbetalning av avgift som betalats till NjutaMera.
15 Immateriella rättigheter

15.1 Vid tecknande av Avtal ger NjutaMera Användaren en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att ta del av innehållet från Tjänsten. Användaren får endast använda Tjänsten, och innehåll i Tjänsten, i enlighet med Avtalet.

15.2 Det material som finns på Webbplatsen och innehållet i Tjänsten, ägs av NjutaMera eller NjutaMeras licensgivare och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Användarens avtal med NjutaMera innebär inte att äganderätt eller andra immateriella rättigheter till innehåll i Tjänsten, eller till Tjänsten, på något sätt överlåts till Användaren.
17 Ansvarsbegränsning, störningar och avbrott

17.1 Störningar, avbrott eller annat fel i Tjänsten ska anmälas till NjutaMera så snart som möjligt. NjutaMera ansvarar inte för fel i Tjänsten som ligger utanför NjutaMeras kontroll i enlighet med punkt 5.6 ovan eller annat fel som beror på att Användaren använder utrustning som inte är godkänd eller som beror på vårdslöshet hos Användaren eller annan.

17.2 NjutaMera ansvarar enbart för störningar, avbrott eller annat fel som kan hänföras till omständighet som NjutaMera ansvarar för och som inte omfattas av punkt 17.1.

17.3 NjutaMera, dess dotterbolag, dess anställda, styrelsemedlemmar, samarbetspartners eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för någon förlust eller skada som uppkommer för Användaren eller annan genom användande av Webbplatsen eller Tjänsten.
18 Ersättningsskyldighet

Användaren samtycker till att ersätta och hålla NjutaMera, dess dotterbolag, dess anställda, styrelsemedlemmar samt licensgivare skadeslösa för förlust, kostnad eller krav som orsakats av, eller i samband med, Användarens brott mot Avtalet, Användarens brott mot tillämplig lagstiftning eller Användarens intrång i tredje parts rättigheter.
19 Överlåtelse

NjutaMera äger rätt att, utan föregående samtycke från Användaren, överlåta sina rättigheter, fordringar eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt. Användaren äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter samtycke från NjutaMera.
20 Länkar från Webbplatsen

Webbplatsen kan inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. NjutaMera har ingen kontroll över och tar inget som helst ansvar för sådana länkar eller innehåll på sådana webbplatser. Användarens användning av sådana webbplatser sker på egen risk.
21 Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller Avtalet i övrigt anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig ska detta inte påverka, ogiltiggöra eller omöjliggöra verkställighet av övriga bestämmelser i Avtalet och tillämpningen av Avtalet eller sådan bestämmelse ska verkställas i den utsträckning tvingande lagstiftning tillåter.
22 Inget medgivande

Om NjutaMera avstår från att kräva fullgörelse av en rättighet enligt Avtalet eller avstår från att agera mot Användarens överträdelse av Avtalet ska detta inte ses som ett godkännande av överträdelsen eller framtida liknande överträdelser och ska inte heller i övrigt påverka NjutaMeras rättigheter enligt Avtalet.
23 Reklamation och tvist

Om Användaren av någon anledning inte är nöjd med Tjänsten kan Användaren kontakta NjutaMera i enlighet med vad som framgår av punkt 24 för att reklamera Tjänsten.

Tvist i anledning av Avtalet ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas avgörs tvisten i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Användaren har, i egenskap av konsument, rätt att hänskjuta tvisten till den domstol där Användaren har sin hemvist. Användaren kan också välja att först vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten (www.arn.se/).
24 Kontaktuppgifter

Användaren kan kontakta NjutaMera på info@njutamera.se, via telefon på de tider som anges på Webbplatsen, eller genom brev till NjutaMera, Vimpelgatan 1, 59173 Motala