Led dig själv till framgång – onlinekursen

16.800 kr

Målet med kursen är att du som deltagare ska ha fått insikter om dig själv, relevant forskning inom välbefinnande och att kunna applicera denna kunskap i det verkliga livet. Målet är också att du får verktyg och metoder för att själv efter kursen kunna leda dig själva till sin framgång. Utöver dessa grundstenar innehåller kursen även element inom grupputveckling, kommunikation och förändringsledning.

Beskrivning

Kursen “led dig själv till framgång”

Kursen har en kombinerad teoretisk och praktisk approach på teorier inom ledarskap och positiv psykologi. Målet med kursen är att du som deltagare ska ha fått insikter om dig själv, relevant forskning inom välbefinnande och att kunna applicera denna kunskap i det verkliga livet. Målet är också att du får verktyg och metoder för att själv efter kursen kunna leda dig själva till sin framgång. Utöver dessa grundstenar innehåller kursen även element inom grupputveckling, kommunikation och förändringsledning.

Kursen består av åtta teman:
1. Introduktion och mätning, vad är positiv psykologi, coachning och vad är framgång
2. Målsättning – hur sätter vi mål för att underlätta måluppnåelse
3. Social support – vi är sociala djur i behov av en flock
4. Psykologiska styrkor – en grundbult i att nå oss själva och vår framgång
5. Skapa framgång med positiv psykologi
6. Reflektion, uppföljning och hur vi hanterar återfall
7. Steg på vägen – verktyg för att få en hävstång
8. Avslut och arbete framåt.

Du får:
– Tillgång till kursen online via google classroom (inklusive inspelade föreläsningar).
– 8 stycken live workshops (en per vecka via zoom)
– Diplom vid 80% rätt på examensprovet.