Personlig framgång, ett utvecklingsprogram i självledarskap (online/hybrid)

49.950 kr

Det här programmet är för dig som har provat allt, men ändå inte kommer fram. Som vet exakt vad framgång är för dig och hur det ser ut. Kursen handlar teoretiskt och praktiskt om självledarskap och att du ska ta dig igenom din egen resa i att skapa framgång. Det kommer med det bli en väldigt självcentrerad och processbaserad kurs med fokus på ditt mål (önskade läge), din egen reflektion och att du ska kunna utvecklas som individ under programmets gång.

Kategori:

Beskrivning

I detta program får du:
15 sessioner individuell coachning
Två timmars mastermind per månaden
Kursen “led dig själv till framgång” se nedan
Tester för att följa din egen utveckling.
Kursbok

Kursen “led dig själv till framgång”

Kursen har en kombinerad teoretisk och praktisk approach på teorier inom ledarskap och positiv psykologi. Målet med kursen är att du som deltagare ska ha fått insikter om dig själv, relevant forskning inom välbefinnande och att kunna applicera denna kunskap i det verkliga livet. Målet är också att du får verktyg och metoder för att själv efter kursen kunna leda dig själva till sin framgång. Utöver dessa grundstenar innehåller kursen även element inom grupputveckling, kommunikation och förändringsledning.

Kursen består av åtta teman:
1. Introduktion och mätning, vad är positiv psykologi, coachning och vad är framgång
2. Målsättning – hur sätter vi mål för att underlätta måluppnåelse
3. Social support – vi är sociala djur i behov av en flock
4. Psykologiska styrkor – en grundbult i att nå oss själva och vår framgång
5. Skapa framgång med positiv psykologi
6. Reflektion, uppföljning och hur vi hanterar återfall
7. Steg på vägen – verktyg för att få en hävstång
8. Avslut och arbete framåt.

Du får:
– Tillgång till kursen online via google classroom (inklusive inspelade föreläsningar).
– Diplom vid 80% rätt på examensprovet.