start

  • Jag tycker det har varit riktigt givande att få starta och fullfölja de processer vi gått igenom på våra träffar. Jag har lärt mig mycket om mig själv och fått flera insikter som kommer påverka mitt liv mycket positivt. Det känns som att jag fått verktyg som är konkreta och som kan appliceras i flera situationer vilket är bra. Tack