start

  • Det som berörde mig mest var att jag genom att använda mina styrkor kan öka mitt välbefinnande. Föreläsningsdeltagare