start

  • Det är mycket frågor att ta ställning till i mitt liv, och det tar jag verkligen med mig härifrån. Föreläsningsdeltagare