Helgkurser

Helgkurser

Positivt föräldraskap

Intensiv kurs i det positiva föräldraskapet. Under 30 timmar kommer din och 9 andra familjer få genomgå en resa i det positiva föräldraskapet. Vi behandlar områden från den positiva psykologin med fokus på grupputveckling av styrkor, tacksamhet, uppmuntran och självbild. Kunskap blandas med reflektion och övningar.

Välbefinnande ur ett helhetsperspektiv

Hur mår vi bra i våra liv? Vilka faktorer har enligt forskningen störst inverkan och hur kan vi integrera detta i våra liv? Dessa frågor och mycket mer kommer du få svar på under denna intensivkurs. Vi träffas under 30 timmar och proppar in kunskap, övningar och reflektioner. Ämnen vi kommer att behandla är bland annat självbild, inre prat, tacksamhet och psykologiska styrkor med flera.

Anmäl ditt intresse redan idag, när jag har fått minst 10 anmälningar sätter jag ett datum.

    Positivt föräldraskapVälbefinnande ur ett helhetsperspektiv