Föreläsningar

Föreläsingar kan erbjudas till grupper och till företag. Jag har en bred bas att stå på men fokuserar främst på delar ur positiv psykologi. Några exempel är att minska stress, öka välmående och att bygga en mental motståndskraft.

Min vision är att ge ett enkelt upplägg med flera korta föreläsningspass ( 30-45 minuter)  under en längre period (4-13 veckor beroende på innehåll). Dessa kan ges exempelvis som lunchföreläsningar. Det går även bra att utöka intensiteten och förlägga allting på en eller ett par tillfällen, men då jag föreläser om förändring kommer informationen  sjunka in och bearbetas bättre om den sprids utöver  en längre tid.

Med handfasta råd, information och aha-upplevelser tar Kristina med oss på en spännande resa. Efter en god lunch och en trevlig stund tillsammans med andra har jag fått nya verktyg och insikter som gör det ganska lätt att ta nästa steg. Kristina upprepar; Vad tänker du göra med den här informationen? Tankar väcks och beslut tas där och då – frågan väcker drivkraften – och så plötsligt har jag tagit första steget mot förändring!- Lotta, föreläsningsdeltagare

Exempel på typer av föreläsningar:

  • En ren föreläsning är en envägs metod där föreläsaren ger information till en grupp personer utan direkt feedback.
  • Under en workshop ligger fokus på deltagarna själva som  gör övningar under tiden jag som föreläsare endast agerar  handledare, detta är väldigt effektivt på vissa områden såsom avslappning och mental träning.
  •  Ett seminarie kan vara i form av en föreläsning eller en workshop men det vanligaste är att det är en blandning. Föreläsning blandas med grupparbete och diskussion.

Vad tillför jag ditt företag?

Då många personer i dagens samhälle är stressade och mår dåligt (eller i alla fall inte bra) på jobbet kan de föreläsningar som jag erbjuder hjälpa dessa personer att hitta roliga saker och minska sin stress relaterat till jobbet. Detta kan i sin tur leda till ökad effektivitet och en bättre allmänhälsa hos de anställda.

Man kan inte garantera förbättring, då det är upp till var och en att applicera kunskap i sina liv. Men om man blir exponerad för något under en längre tid kommer man att bearbeta denna och till slut se det som en självklarhet och börja använda metoden i sitt liv. Det är därför jag förespråkar korta men flera föreläsningar om saker som går in i varandra.

Ämnen jag kan föreläsa/ ge kurser inom;

  • Positiv psykologi (att hitta en mening med sitt liv, att se sin potential och sina styrkor, hur man ökar lycka och välbefinnande, och hur man minskar stress.)
  • Positivt tänkande och acceptans samt mental uppladdning inför träning/tävling
  • Rörelseträning, avslappning