Coachande samtal

Coachande samtal


Vi träffas 45 minuter så ofta som du vill och pratar målinriktat om en förbättring i ditt liv. Till grund för all coachning ligger en stor kunskapsbas inom positiv psykologi och en god kunskap i samtalsmetodiken motiverande samtal. All coachning sker i enighet med Svenska psykologiförbundets yrkesetiska riktlinjer

Bokning sker i första hand på: https://www.bokadirekt.se/places/njutamera-motala-30868 . Hittar du inga tider kan du fylla i dina uppgifter och eventuella önskemål om tid, så kontaktar jag dig med tidsförslag.

    KontorstidKväll/Helg