Coachande samtal

Coachande samtal


Vi träffas 45 minuter så ofta som du vill och pratar målinriktat om en förbättring i ditt liv. Till grund för all coachning ligger en stor kunskapsbas inom positiv psykologi och en god kunskap i samtalsmetodiken motiverande samtal. All coachning sker i enighet med Svenska psykologiförbundets yrkesetiska riktlinjer


Fyll i dina uppgifter och eventuella önskemål om tid, så kontaktar jag dig med tidsförslag.

KontorstidKväll/Helg